De Werkvennootschap

De Werkvennootschap is een organisatie die haar schouders zet onder grote en complexe mobiliteitsprojecten. Op een gecoördineerde manier werken we aan meer leefbaarheid en vlotter verkeer.

Ons cookiebeleid

De Werkvennootschap maakt gebruik van cookies op de websites www.dwv.vlaanderen, www.werkenaandering.be, www.noordzuidlimburg.be, www.rondronse.be, www.r4wo.be, www.hovhasseltmaastricht.be, www.gentspoort.be en www.hovhasseltmaasmechelen.be. Cookies maken het mogelijk dat deze websites u herkent wanneer u herhaaldelijk deze websites bezoekt. Het gaat daarbij om kleine tekstbestanden. De website plaatst deze op jouw computer, tablet of smartphone wanneer u de website bezoekt.

De Werkvennootschap maakt voor beide websites gebruik van functionele cookies. Deze cookies staan er mee voor in dat de website naar behoren functioneert.

Daarnaast maken wij op deze websites ook gebruik van analytische cookies (d.i. is een vorm van niet-functionele cookies – zij dragen immers niet bij tot het functioneren van de website as such). Wij gebruiken deze cookies om het websitebezoek in beeld te brengen. Zo laten deze cookies ons toe na te gaan hoeveel bezoekers deze websites bezoeken, in welke taal de websites worden geraadpleegd, met welk type toestel deze website worden bezocht (smartphone, tablet, pc, …). Dit moet ons toelaten de algemene gebruikservaring in te schatten, en waar nodig in te grijpen om die te verbeteren. Deze gegevens worden op anonieme basis verzameld. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse service aangeboden door Google Inc. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie over de werking van deze cookies, consulteer de cookie en privacy verklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

De Werkvennootschap zal echter nooit via de analytische cookies kennis krijgen van uw persoonsgegevens of deze gegevens verzamelen. Indien u uit eigen beweging uw persoonsgegevens achterlaat op of via deze websites ligt dit uiteraard anders. Niettemin zullen ook deze gegevens niet gebruikt worden voor analytische doeleinden. Bovendien is onze privacyverklaring, zoals hoger uiteengezet, van toepassing op deze gegevens.

Desgewenst kunt u het plaatsen van cookies blokkeren of selectief uitschakelen. Dit kan u doen via uw browser. Wél kan dit leiden tot een verminderde gebruikservaring. Dit kan immers tot gevolg hebben dat de website hierdoor minder goed functioneert. Tot slot geven wij nog mee dat u via uw browser cookies ook kunt verwijderen.

Dit cookiebeleid is niet toepasselijk op internetsites van derden die u via links op de websites www.dwv.vlaanderen, www.werkenaandering.be, www.noordzuidlimburg.be, www.r4wo.be, www.hovhasseltmaastricht.be, www.gentspoort.be en www.hovhasseltmaasmechelen.be kan bezoeken.

Ten slotte verzoeken wij u om regelmatig deze webpagina te bezoeken. Wij behouden ons immers de mogelijkheid voor om ons cookiebeleid te wijzigen.

Meer informatie over hoe De Werkvennootschap uw privacy beschermt, vindt u in onze privacyverklaring (www.dwv.vlaanderen/privacy).