Vernieuwing stationsparking Bouwel

Uitbreiden van combiparking Bouwel

Krachtlijnen van het project

De Werkvennootschap en vervoersmaatschappij NMBS gaan de combiparking aan het Stationsplein vernieuwen. Het aantal parkeerplaatsen voor fietsen en wagens wordt gevoelig verhoogd. Zo maken we een vlotte combinatie tussen auto, fiets en openbaar vervoer mogelijk.

De stationsomgeving in Bouwel (Grobbendonk) telt vandaag 252 fietsparkeerplaatsen en 198 parkeerplaatsen voor wagens. We voegen hier 286 fietsparkeerplaatsen en 50 parkeerplaatsen voor wagens aan toe. We werken niet aan de sporen of de perrons, wel voorzien we een veiligere ontsluiting van het Stationsplein.

Start: dinsdag 19 april 2022
Einde: eind augustus 2022

Nieuwe fietsenparking

De huidige overdekte fietsenstalling ter hoogte van het voormalige stationsgebouw van Bouwel wordt vervangen door een nieuwe, grotere fietsenstalling met 286 extra plaatsen. In deze overdekte stalling zijn ook plaatsen voorzien voor bakfietsen. De andere fietsenstalling aan de overzijde van de Herenthoutse steenweg blijft behouden. Fietsers hebben zo 538 comfortabele parkeerplaatsen ter beschikking.

Extra plaatsen voor wagens

We verhogen het aantal parkeerplaatsen voor auto’s op het Stationsplein met 55 plaatsen. Hieronder vallen ook 4 extra plaatsen voor personen met een beperkte mobiliteit. De in- en uitrit van de parking worden compacter aangelegd voor een veiligere ontsluiting.

Stimuleren van combimobiliteit

Deze vernieuwing en uitbreiding geeft combimobiliteit, waarbij mensen vervoersmiddelen combineren, een duidelijke stimulans. Mensen uit Grobbendonk en omgeving kunnen zo vlot de fiets of de auto nemen om daarna hun reis verder te zetten met de trein.

Download hier de ontwerpplannen:
5.a.1452002_G_01_WR-GP-2.1.pdf

Timing & fasering

Duur werken: 19 april tot einde zomervakantie 2022

Op dinsdag 19 april 2022, vlak na de paasvakantie, start de aannemer met de werken aan het Stationsplein. Als alles vlot verloopt, kan de nieuwe combiparking in gebruik genomen worden vanaf het begin van het nieuwe schooljaar.

Verloop van de werken:

We beginnen met de afbraak van de huidige fietsenstalling en het rooien van 23 bomen voor de uitbreiding van de parking. Vervolgens breiden we de autoparking uit en vernieuwen we de inrit. Tot slot wordt de nieuwe fietsenparking opgebouwd.

Vanaf donderdag 14 april tot het einde van de werken zijn er geen fietsparkeerplaatsen beschikbaar op het Stationsplein zelf. De fietsenstalling aan de overzijde van de Herenthoutse steenweg (langs perron 2) blijft wel beschikbaar.

Door de werken in fases uit te voeren, blijft de huidige autoparking op het Stationsplein bereikbaar met de wagen. Ook op de Herenthoutse steenweg blijft verkeer steeds mogelijk. Hou wel rekening met werfverkeer en eventuele geluidshinder in de omgeving.

Opgelet: door onvoorziene weers- of werfomstandigheden kan de planning nog wijzigen.

Contacteer ons

Top ▴