Ecoduct Lommel

We willen in Vlaanderen zoveel mogelijk ecologische barrières opheffen langs en op onze gewest- en autosnelwegen. Dat doen we onder meer met de aanleg van ecopassages, die gevaarlijke verkeerssituaties met overstekende dieren moeten voorkomen. In 2024 bouwt De Werkvennootschap in opdracht van het Departement Omgeving twee nieuwe ecopassages in Limburg.

Krachtlijnen van het project

Dit ecoduct komt in Lommel over de gewestweg N71 (de Ringlaan) en grenst aan het Waaltjesbos. Het zal een belangrijke verbinding vormen tussen de andere aangrenzende natuurgebieden Kattenbos, Pijnven, Lommelse Sahara en Blekerheide.

Op het ecoduct worden een natte en droge zone en een overgangszone aangelegd, zodat zoveel mogelijk diersoorten er in de toekomst veilig kunnen oversteken. Het ecoduct zal ongeveer 60 meter breed worden.

Ook op de N76 in Oudsbergen wordt een nieuwe ecovallei gebouwd. Meer informatie over dit project vind je hier.

Dit project kadert binnen het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). Voor de realisatie van dit project werken het Departement Omgeving en De Werkvennootschap samen met bouwbedrijf Jan De Nul. Jan De Nul staat in voor het ontwerp, de vergunning en de bouw van het ecoduct, bijgestaan door studiebureau Sweco.

Timing & fasering

Start werken: december 2023

Op 5 december 2023 zijn de werken aan het ecoduct van start gegaan. De werkzaamheden zullen een jaar duren.
Vanaf januari 2024 wordt er ook aan de gewestweg zelf gewerkt. In beide rijrichtingen wordt een rijstrook ingenomen en zal er een snelheidsbeperking gelden.

Gedurende een jaar zal het verkeer dus over één rijstrook moeten rijden, maar de hinder zal beperkt blijven.

Bereikbaarheid

Top ▴