Herinrichting stationsomgeving Merelbeke

Uitbreiding fietsenstalling

Krachtlijnen van het project

De Werkvennootschap, NMBS en gemeente Merelbeke werken samen om de fietsenstalling aan het station in Merelbeke, ter hoogte van het Stationsplein, te vernieuwen. De fietsenstalling wordt uitgebreid met extra parkeerplaatsen.

Vanaf maandag 28 november 2022 wordt de fietsenstalling aan het station van Merelbeke vernieuwd. De onoverdekte fietsenstalling, naast het stationsgebouw, krijgt 300 meer fietsparkeerplaatsen (eerder maar 96) waarvan 4 voor buitenformaat fietsen.

Start: 28 november 2022
Einde: begin februari 2023

Ruimere fietsenstalling

Momenteel beschikt de fietser over een overdekte en onoverdekte fietsenstalling aan het station van Merelbeke. De onoverdekte fietsenstalling, die vandaag maar 96 parkeerplaatsen telt, krijgt een volledige opknapbeurt!

De capaciteit wordt verviervoudigd, zo krijgt de fietser 300 extra parkeerplaatsen wat het totaal omhoogtrekt naar 396 plekken. Dit inclusief 4 parkeerplaatsen voor buitenformaat fietsen. De nieuwe fietsenstalling wordt bovendien volledig overdekt.

Combimobiliteit stimuleren

Reizigers die met de fiets naar het station komen, verdienen meer ruimte om hun fiets te parkeren. Door de fietsenstalling aan het station in Merelbeke uit te breiden en volledig te vernieuwen wil De Werkvennootschap meer comfort bieden en het combineren van fiets en trein sterker aanmoedigen.

Timing & fasering

Fase 1: nov 2022 – feb 2023

De aannemer gaat op maandag 28 november aan de slag met de vernieuwing. De werken duren vermoedelijk tot begin februari. De fietsenstalling wordt vernieuwd aangelegd en uitgebreid in capaciteit.

De vernieuwing van de fietsenstalling duurt ongeveer twee maanden, tot begin februari 2023. Tijdens de werken wordt een tijdelijke fietsenstalling voorzien in steenslag. Uiteraard beschikken fietsers ook nog steeds over de overdekte fietsenstalling aan de andere kant van het stationsgebouw om hun fiets veilig te parkeren.

Opgelet: door onvoorziene weers- of werfomstandigheden kan de planning nog wijzigen.

Contacteer ons

  • Team Spoorinvest Botanic Tower Sint-Lazaruslaan 4-10 1210 Brussel
  • 02 793 09 93
  • info@dwv.vlaanderen

Dit project wordt uitgevoerd met steun van de NMBS en het Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Spoorinvest

Deze herinrichting kadert binnen het infrastructuurproject combimobiliteit ‘Spoorinvest’. Dit is een samenwerking van De Werkvennootschap en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in opdracht van de Vlaamse Regering waarin combimobiliteit centraal staat. Dankzij de nodige samenwerkingsovereenkomsten tussen de gewesten, Infrabel en de NMBS te onderhandelen wordt binnen het project Spoorinvest in 22 Vlaamse stationsomgevingen de heraanleg en/of uitbreiding van de bestaande parkeerinfrastructuur voor zowel fietsen als wagens voorzien.

Top ▴