Vernieuwen stationsparking Tielen

Uitbreiden van combiparking aan Spoorwegstraat

Krachtlijnen van het project

De Werkvennootschap en vervoersmaatschappij NMBS gaan de combiparking aan de Spoorwegstraat in Tielen grondig vernieuwen en uitbreiden. Met vijftig extra parkeerplaatsen maken we een vlotte combinatie tussen auto, fiets en openbaar vervoer mogelijk.

In de stationsomgeving Tielen zijn momenteel 307 parkeerplaatsen voor wagens beschikbaar. De grootste parking met in totaal 265 parkeerplaatsen bevindt zich aan het Stationsplein en rondom het stationsgebouw. De kleinere parking langs de Spoorwegstraat, aan de noordkant van het station, wordt nu uitgebreid met 50 parkeerplaatsen. Hierdoor wordt het totaal opgetrokken naar 357 parkeerplekken voor wagens. Voor fietsers beschikt het station al over fietsenstallingen met een ruime capaciteit van 485 plaatsen.

Start: 7 maart 2022
Einde: midden april 2022

Uitbreiding naar 357 parkeerplaatsen

Het aantal parkeerplaatsen voor auto’s aan het station in Tielen wordt verhoogd van 307 naar 357 plaatsen. Daarvan zijn vijf parkeerplaatsen voorzien voor personen met een beperkte mobiliteit. Ook wordt de parking vooraan uitgerust met twee Kiss & Ride zones.

Stimuleren van combimobiliteit

Deze vernieuwing en uitbreiding geeft combimobiliteit, waarbij mensen vervoersmiddelen combineren, een duidelijke stimulans. Mensen uit Kasterlee en omgeving kunnen zo vlot de fiets of de auto nemen om daarna hun reis verder te zetten met de trein.

Download hier de ontwerpplannen:
1452002_H_01_WR-GP-2.1.pdf

Timing & fasering

Duur werken: 7 maart tot midden april 2022

Op maandag 7 maart start de aannemer met de werken om de parking aan de Spoorwegstraat uit te breiden met vijftig parkeerplaatsen. Als alles vlot verloopt, kan de nieuwe combiparking in gebruik genomen worden na de paasvakantie.

Verloop van de werken:

De aannemer begint met het rooien van bomen en struiken. Het gaat om uitheemse bomen die deels plaats maken voor de nieuwe pendelparking. Daarna wordt de bestaande toestand opgebroken. Vervolgens wordt de nieuwe parking aangelegd, inclusief beplanting en verlichting.

De parking aan de Spoorwegstraat zal niet beschikbaar zijn tijdens de volledige duur van de werken. In de Spoorwegstraat zelf blijft verkeer steeds mogelijk. Hou wel rekening met werfverkeer en eventuele geluidshinder in de Spoorwegstraat en omgeving.

 

Opgelet: door onvoorziene weers- of werfomstandigheden kan de planning nog wijzigen.

Contacteer ons

Top ▴