Herinrichting stationsomgeving Weerde

Ruime fietsenstallingen, een autoluw stationsplein en meer parkeerplaatsen

Krachtlijnen van het project

De Werkvennootschap, NMBS en gemeente Zemst werken samen om de stationsomgeving in Weerde grondig te vernieuwen. Met ruime fietsenstallingen, veilige fietsontsluitingen tot de fietsenstallingen, een autoluw stationsplein met groenzones en een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, staan veiligheid en comfort van reizigers en bezoekers centraal.

De volledige stationsomgeving in Weerde gaat op de schop. Deze grondige herinrichting resulteert in een verkeersveilige en leefbare stationsomgeving. Aan de sporen of het stationsgebouw verandert niets. Tijdens de werken blijft het station ook steeds toegankelijk voor reizigers en pendelaars. Om de hinder te beperken, spreiden we de werken over twee fases.

Start: 3 mei 2021
Einde: maart 2022

De stationsomgeving in een nieuw jasje

Ruimere fietsenstalling en een dubbelrichtingsfietspad

Om reizigers te stimuleren om met de fiets te komen, wordt de fietsenstalling uitgebreid tot maar liefst 392 plaatsen. Ter vergelijking: in de huidige fietsenstalling kan je 256 fietsen kwijt. Daarnaast krijgen fietsers een dubbelrichtingsfietspad dat de Damstraat met de Vredelaan verbindt op het stationsplein en langs de fietsenstallingen. Verder komt aan de Damstraat een conflictvrije en lichtengeregelde oversteekplaats voor de zachte weggebruiker.

Uitbreiding naar 252 parkeerplaatsen

Het aantal parkeerplaatsen voor auto’s aan het station in Weerde wordt verhoogd naar 252 staanplaatsen. 10 ervan zijn voor personen met een beperkte mobiliteit en liggen vlak bij de ingang van het station.

Een veilige en vlotte toegang voor station en parking

Met de auto kan je momenteel het station bereiken via de Vredelaan én de Damstraat. Voor voetgangers en fietsers is er nog een derde toegang via de bushalte op de Heidestraat. Om de veiligheid en het comfort voor fietsers en voetgangers te verhogen, kan je na afloop van de herinrichting met de auto het station enkel nog via de Damstraat bereiken. De in- en uitrit via de Damstraat krijgt bovendien verkeerslichten.

Autoluw centraal stationsplein

De stationsomgeving wordt verfraaid door de aanleg van een centraal autoluw stationsplein met groenzones. Zo wordt dit een aangename ontmoetingsplek voor voetgangers, bezoekers en reizigers.

Timing & fasering

  • mei 2021 – nov 2021

    Fase 1

  • nov 2021 – maa 2022

    Fase 2

Fase 1: mei 2021 – nov 2021

Vanaf 3 mei tot 29 november vernieuwen we de zuidkant van het station tot aan de Damstraat. De bestaande pendelparking leggen we opnieuw aan en breiden we uit over de lengte van de weg. Daarnaast leggen we een comfortabel voetpad van minimum 1,5 m breed en een dubbelrichtingsfietspad aan.

Het fietspad langs de Damstraat tegenover de in- en uitrit van de stationsparking wordt uitgebogen en voorzien van een dubbelrichtingsoversteek en verkeerslichten. Zo voorzien we een veilige aansluiting op het voorziene fiets- en voetpad richting het stationsplein.

Na afloop van de werken wordt de toegang via de Damstraat de enige in- en uitrit tot de stationsomgeving.

Fase 2: nov 2021 – maa 2022

Vanaf 29 november 2021 tot en met maart 2022 werken we aan de noordkant van het station vanaf het centrale plein tot aan de Vredelaan. We leggen een comfortabel voetpad van minimum 1,5 m breed en een dubbelrichtingsfietspad aan.

Naast extra parkeerplaatsen aan de noordzijde, installeren we ook een ruime fietsenstalling langs het station en leggen we het plein voor het station opnieuw aan.

Bereikbaarheid tijdens de werken

Tijdens de werken blijft het station toegankelijk voor reizigers en pendelaars. Om de hinder te beperken, verlopen de werken in twee fases.

 

In fase 1 (mei 2021 – nov 2021) kan je de pendelparking met de wagen alleen via de Vredelaan bereiken. De toegang voor vrachtwagens blijft verzekerd richting de laadkaai van de NMBS. Voor voetgangers en fietsers is het station toegankelijk langs de tunnel via de Heidestraat of de Vredelaan.

 

In fase 2 (nov 2021 – maa 2022) moet het gemotoriseerd verkeer de vernieuwde in- en uitrit aan de Damstraat gebruiken om naar het station te rijden. De toegang voor vrachtwagens blijft verzekerd richting de laadkaai van de NMBS. Voor voetgangers en fietsers is het station toegankelijk langs de tunnel via de Heidestraat of via de Damstraat.

Opgelet: tijdelijke fietsenstalling vanaf maandag 29 november 2021

Op woensdag 1 december wordt de huidige fietsenstalling afgebroken. Er komt een tijdelijke fietsenstalling ter hoogte van de parkings voor personen met een beperkte mobiliteit naast perron 3 en 4. Vanaf maandag 29 november parkeer je je fiets best in de tijdelijke fietsenstalling. Zodra de nieuwe fietsenstalling wordt geopend, verdwijnt de tijdelijke fietsenstalling.

 

De verkeerssituatie in fase 2 wordt uiteindelijk de finale verkeersstroom voor wagens rond station Weerde.

Opgelet: door onvoorziene weers- of werfomstandigheden kan de planning nog wijzigen.

Contacteer ons

  • Team Spoorinvest Botanic Tower Sint-Lazaruslaan 4-10 1210 Brussel
  • 02 793 09 93
  • info@dwv.vlaanderen

Dit project wordt uitgevoerd met steun van de NMBS en het Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
EFRO investeerde in totaal 570.000 euro in dit project.

Spoorinvest

Deze herinrichting kadert binnen het infrastructuurproject combimobiliteit ‘Spoorinvest’. Dit is een samenwerking van De Werkvennootschap en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in opdracht van de Vlaamse Regering waarin combimobiliteit centraal staat. Dankzij de nodige samenwerkingsovereenkomsten tussen de gewesten, Infrabel en de NMBS te onderhandelen wordt binnen het project Spoorinvest in 22 Vlaamse stationsomgevingen de heraanleg en/of uitbreiding van de bestaande parkeerinfrastructuur voor zowel fietsen als wagens voorzien.

Top ▴