De Werkvennootschap

De Werkvennootschap is een organisatie die haar schouders zet onder grote en complexe mobiliteitsprojecten. Op een gecoördineerde manier werken we aan meer leefbaarheid en vlotter verkeer.

Ontdek onze projecten

Wie zijn we?

De Werkvennootschap werd opgericht door de Vlaamse Regering om de inspanningen van de verschillende Vlaamse mobiliteitsspelers te coördineren. Op die manier kunnen we grote infrastructuurwerken versneld en geïntegreerd aan te pakken. De Werkvennootschap is een doorstart van Via-Invest en bundelt kennis en expertise die groeide binnen de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Bij De Werkvennootschap zetten financiële, juridische en technische profielen samen hun schouders onder omvangrijke mobiliteitsprojecten.

De Werkvennootschap is een kleine en wendbare organisatie. Naargelang de noden van onze projecten halen we de beste experten in huis. Door die nauwe samenwerking met onder meer ingenieurs, architecten en landschapsarchitecten op de werkvloer, ontstaan nieuwe inzichten en vinden we oplossingen voor de meest complexe problemen.

De Werkvennootschap hecht veel belang aan overleg, participatie en communicatie met alle stakeholders. Ze draagt een open en constructieve dialoog hoog in het vaandel.

Het team

Wouter Casteels

Wouter Casteels

Algemeen manager

Inge Schouppe

Inge Schouppe

HR Manager

Durkadin Yilmaz

Durkadin Yilmaz

Bedrijfsjurist

Tim Bruyninckx

Tim Bruyninckx

Bedrijfsjurist

Anneleen Schutijzer

Anneleen Schutijzer

Financieel Manager

Nele Degraeuwe

Nele Degraeuwe

Programmamanager

Frank Van den Eeckhaut

Frank Van den Eeckhaut

Integraal projectleider

Joost Swinnen

Joost Swinnen

Integraal projectleider

Alain Cox

Alain Cox

Technisch projectleider

Jelle Vercauteren

Jelle Vercauteren

Technisch projectleider

Ann Velghe

Ann Velghe

Technisch projectleider

Peter Savenay

Peter Savenay

Technisch projectleider

Patrick Potargent

Patrick Potargent

Werfcoördinator

Kaat Maes

Kaat Maes

Integraal projectleider

Tom Willems

Tom Willems

Integraal projectleider

Joos Dewulf

Joos Dewulf

Kwaliteitsmanager

Raad van bestuur

Bert De Smedt-Jans

Bert De Smedt-Jans

Voorzitter

Frank Van den Eeckhaut

Frank Van den Eeckhaut

Secretaris

Brigitte Boone

Brigitte Boone

Bestuurder

Tom Roelants

Tom Roelants

Bestuurder

Ingrid Verschueren

Ingrid Verschueren

Bestuurder

Michel Van Den Broeck

Michel Van Den Broeck

Onafhankelijk bestuurder

Geert Van Esch

Geert Van Esch

Onafhankelijk bestuurder

Isabel Jacobs

Isabel Jacobs

Regeringscommissaris

Raf Suys

Raf Suys

Regeringscommissaris

Raf Suys

Veroniek De Mulder

Onafhankelijk Bestuurder


Jaarverslag 2018

Je kan ons jaarverslag van 2018 hier lezen (PDF - 18,5 MB).

Deugdelijk bestuur

De Werkvennootschap hecht ook veel belang aan de principes van deugdelijk bestuur. De Werkvennootschap beschikt over een Corporate Governance Charter. Dit charter heeft als doel de transparantie en objectiviteit van de bestuursstructuur en de besluitvormingsprocessen binnen De Werkvennootschap te verankeren en geeft aan hoe De Werkvennootschap de principes van deugdelijk bestuur ter harte neemt.

De Werkvennootschap tracht in al haar handelingen ook op te treden in overeenstemming met de hoogste ethische normen. In dat kader achtte ze het noodzakelijk om niet alleen voor haar personeelsleden maar ook voor haar bestuurders een gedragscode op te stellen, die dient als leidraad voor hun gedrag en het stellen van handelingen. Deze gedragscode geldt voor alle bestuurders van De Werkvennootschap.

Werk bij ons