Ecovallei Zwarte Berg

We willen in Vlaanderen zoveel mogelijk ecologische barrières opheffen langs en op onze gewest- en autosnelwegen. Dat doen we onder meer met de aanleg van ecopassages, die gevaarlijke verkeerssituaties met overstekende dieren moeten voorkomen. In 2024 bouwt De Werkvennootschap in opdracht van het Departement Omgeving twee nieuwe ecopassages in Limburg.

Krachtlijnen van het project

Deze ecovallei komt ten zuiden van de terril van Zwartberg aan de gewestweg N76 in Oudsbergen. Een stukje van de N76 tussen Genk en Bree wordt op pijlers gezet, waardoor het landschap en de dieren onder de weg door kunnen lopen. De zuidhellingen hebben een warm microklimaat, dat belangrijk is voor de lokale fauna en flora. De onderdoorgang van de ecovallei zal 65 meter breed zijn.

Ook op de N71 in Lommel zijn de werken aan het nieuwe ecoduct gestart. Meer informatie over dit project vind je hier.

Dit project kadert binnen het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). Voor de realisatie van dit project werken het Departement Omgeving en De Werkvennootschap samen met bouwbedrijf Jan De Nul. Jan De Nul staat in voor het ontwerp, de vergunning en de bouw van de ecovallei, bijgestaan door studiebureau Sweco.

Timing & fasering

Start werken: januari 2024

De aanleg van de ecovallei start in januari 2024. De werkzaamheden zullen ongeveer anderhalf jaar duren.

Gedurende de werken zullen de twee rijstroken op de N76 in de werfzone aan beide kanten open blijven tijdens de spitsuren, maar ze worden versmald en er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur. Zo kan het verkeer toch steeds blijven doorstromen en blijft de verkeershinder beperkt.

Aanleg nieuw fietspad: 8 – 12 april 2024

De aannemer start met de aanleg van een nieuw fietspad en past de middenberm aan. Fietsers kunnen tot 8 april nog over het bestaande fietspad rijden. Nadien worden fietsers omgeleid naar het nieuwe fietspad.

Versmalde rijstrook buiten de spits: 3 – 5 april 2024

Het verkeer rijdt buiten de spits ter hoogte van de terril van Zwartberg over één versmalde rijstrook in beide rijrichtingen. Voor 9u00 en na 15u00 zijn er wel twee rijstroken beschikbaar.

Versmalde rijstroken: 15 april – eind augustus 2024

Het verkeer op de N76 rijdt over versmalde rijstroken. Er zijn wel steeds twee rijstroken in elke richting beschikbaar, waardoor de verkeershinder relatief beperkt blijft.

Bereikbaarheid

Top ▴