De Werkvennootschap

De Werkvennootschap is een organisatie die haar schouders zet onder grote en complexe mobiliteitsprojecten. Op een gecoördineerde manier werken we aan meer leefbaarheid en vlotter verkeer.

Bekendmakingen

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening F203

Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 heeft De Werkvennootschap, NV van publiek recht, het onteigeningsplan voor de aanleg van de fietssnelweg F203 vanaf Sterrebeek tot aan de F29 te Bertem voorlopig vastgesteld.

In de onteigeningsplannen zijn de volle eigendommen opgenomen van de onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van Zaventem:

  • 4de afd., gekend onder NIS-nummer 23082, sectie C. nr 0701 met een totaal te onteigenen oppervlakte van 128m², zoals aangeduid als inname nummer (22) op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
  • 4de afd., gekend onder NIS-nummer 23082, sectie C. nr 0070D met een totaal te onteigenen oppervlakte van 306m², zoals aangeduid als inname nummer (25) op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
  • 4de afd., gekend onder NIS-nummer 23082, sectie C. nr 0069B met een totaal te onteigenen oppervlakte van 219m², zoals aangeduid als inname nummer (26) op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan
  • 4de afd., gekend onder NIS-nummer 23082, sectie C. nr 0068A met een totaal te onteigenen oppervlakte van 72m², zoals aangeduid als inname nummer (27) op het als bijlage A bij dit besluit gevoegde plan

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van maandag 15 april 2024 tot en met dinsdag 14 mei 2024.

Het dossier ligt vanaf de start van het openbaar onderzoek ter inzage bij de Gemeente Zaventem, dienst Omgeving, Steenokkerzeelstraat 56, 1930 Zaventem. Het dossier inkijken kan enkel op afspraak via omgeving@zaventem.be of 02 725 03 80. De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen vanaf de start van het openbaar onderzoek via de website van de gemeente Zaventem (www.zaventem.be/bekendmakingen/categorie/24/omgeving) en via de website van De Werkvennootschap (www.dewerkvennootschap.be/bekendmakingen).

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot en met dinsdag 14 mei 2024 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan De Werkvennootschap, Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel, of gericht aan de gemeente Zaventem, dienst Omgeving, Steenokkerzeelstraat 56, 1930 Zaventem.

Documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit: